Info lékařům

IČ: 285 75 765
IČZ: 91811000

Nestátní zdravotnické zařízení – odbornost 902


Naše pracoviště je smluvním zařízením těchto pojišťoven: 111, 201, 205, 211, 213


Zdravotnické výkony nasmlouvané zdravotními pojišťovnami:


21001 Komplexní kineziologické vyšetření
21002 Kineziologické vyšetření
21003 Kontrolní kineziologické vyšetření
21113 Fyzikální terapie II (galvanizace, diadynamik, IF proudy, magnetoterapie, TENS, ultrazvuk,
          parafínové obklady)
21117 Fyzikální terapie IV (selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů)
21215 I LTV – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
21221 I LTV na neurofyziologickém podkladě (PNF, Brunkow, Bobath, Klapp, Vojta,
          senzomotorická stimulace …)
21225 LTV kondiční a analytické metody
21315 Vodoléčba II – vodoléčba aplikovaná na končetiny
21317 Vodoléčba III – podvodní masáže
21413 Techniky měkkých tkání
21415 Mobilizace páteře a periferních kloubů
21713 Masáž reflexní a vazivová
21717 ILTV – nácvik lokomoce a mobility

 

Přístrojové vybavení:


celková vířivá a subaquální vana

částečná vířivá vana pro horní a dolní končetiny

elektroléčba (interferenční proudy, TENS, diadynamik, ultrazvuk,
elektrostimulace, pulsní magnetoterapie, kombinovaná terapie)

posturomed Dr. Raševa a další nestabilní plochy

ergometr

 

Jsme absolventy těchto kurzů a seminářů:

Cvičení dle metodiky Roswithy Brunkow
Manuální medicína pro fyzioterapeuty (dle K. Lewita)
Dynamická segmentální stabilizace (PeaDr. P. Švejcar)
Redcord S-E-T 1 (dříve Terapimaster), Posturální proprioceptivní terapie segmentální instability podle MUDr. Eugena Raševa, Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence (PeaDr. P. Švejcar)
Dornova metoda
PNF (Kabatova metoda)
Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové
Bazální programy a podprogramy (J. Čápová)
Míčkování (Z. Jebavá)
Pilates Medical

 

 

copyright by EAF 2010